Wim Huysser

Wanneer en waar is de vermelding van het ondernemingsnummer verplicht?

Na inschrijving in de KBO ontvang je een uniek ondernemingsnummer. Dit nummer bestaat uit 10 cijfers, en is meteen ook het btw-nummer van jouw zaak.
Dit is het enige nummer dat door administraties of overheden gebruikt mag worden in contacten met de zelfstandige ondernemer. Het is dus even belangrijk als het rijksregisternummer op de identiteitskaart van elke Belg. Logisch dus dat je ondernemingsnummer goed zichtbaar is op zowat alles wat met je zaak te maken heeft:

 • bij alle contacten met de overheid,
 • op akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere uitgaande stukken,
 • op de gebouwen en marktkramen die je voor je beroep gebruikt,
 • op voertuigen die gebruikt worden voor markthandel, door de werkgevers in bouwfirma’s of door schoonmaakbedrijven,
 • op de website van vennootschappen, en op al hun elektronische en niet-elektronische documenten,

Vermelding van het ondernemingsnummer in relatie met de hoedanigheid van de belastingplichtige:

 • Zonder btw-hoedanigheid: de loutere vermelding van het ondernemingsnummer volstaat. vb: 0123.456.789
 • Met btw-hoedanigheid in België: het ondernemingsnummer wordt voorafgegaan door “BTW”. vb: BTW 0123.456.789
 • Met btw-hoedanigheid, ook voor intracommunautaire verrichtingen: het ondernemingsnummer wordt voorafgegaan door “BTW BE”. vb: BTW BE 0123.456.789
  Uitzondering: Ondernemingen onderworpen aan de vrijstellingsregeling van BTW voor kleine ondernemingen mogen de letters BE niet vermelden.

Vennootschappen zijn verplicht om ook het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting RPR na hun ondernemingsnummer te zetten, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Een voorbeeld: RPR Brussel, of RPR Gent.

Onderstaande informatie moet zeker ook nog op de website of facebookpagina van uw onderneming staan:

 • heeft uw onderneming een gedragscode ondertekend (bv. fitness), dan moet u dat vermelden en erbij zetten waar ze te raadplegen,
 • gereglementeerd beroep? Vermeld in dat geval de beroepsvereniging en de beroepstitel, en een verwijzing naar de beroepsregels,
 • als u voor uw handelsactiviteiten een vergunning nodig hebt (bv. immobiliënmakelaar), vermeld dan de gegevens over de bevoegde toezichthoudende autoriteit,
 • alle info moet ook op de facebookpagina van de onderneming staan.

Bron Unizo – Acerta – FOD Economie