Wim Huysser

GDPR #4: Een bedrijf met een plan is er twee waard! Wees voorbereid, oprecht en goed beveiligd!

GDPR-week4-blog

U heeft de afgelopen weken onze blogs betreft de GDPR-wetgeving gevolgd en bijgevolg alles in orde gebracht. Onder het motto ‘Een voorbereid bedrijf is er twee waard’ raden we u ten stelligste deze laatste stap aan.

Maak een dataplan op

Zorg ervoor dat uw bedrijf verschillende procedures in een plan giet voor klanten en medewerkers die:

  • informatie en toegang tot hun persoonsgegevens willen.
  • een verbetering of verwijdering van hun gegevens wensen.
  • bezwaar maken tegen het gebruik voor directe marketingdoeleinden.
  • hun gegevens elektronisch willen overdragen.

Binnen de nieuwe richtlijnen moet u eveneens bepalen hoe u het oplost wanneer het fout loopt met data. U heeft een meldingsplicht bij de privacycommissie waarbij u een datalek binnen 72u moet melden. Wanneer u niet voldoet aan deze meldingsplicht, kan u beboet worden bovenop de boete voor het datalek zelf.

Om tijdens dergelijke situatie het hoofd koel te houden, werkt u op maat van uw bedrijf een plan uit, ook hierbij kan Doppia Vu u helpen.