Wim Huysser

GDPR #3: Goede afspraken maken goede vrienden! Zorg ervoor dat alle partijen goed beschermd zijn door een verwerkersovereenkomst.

GDPR-week3-blog

De GDPR-wetgeving heeft uiteraard een juridische kant. Om misverstanden of sanctionering te vermijden, zijn duidelijk afspraken nodig.

Sluit overeenkomsten af

Wanneer u samenwerkt met bedrijven zoals Doppia Vu dat toegang hebben tot uw data voor e-mailmarketing, hosting van uw website of het beheer van Google Analytics of Google Adwords, sluit u met dat bedrijf een verwerkingsovereenkomst af. Deze bedrijven zijn namelijk ook verantwoordelijk voor de privacy van uw data en mogen deze zonder toestemming niet voor andere doeleinden gebruiken.

In deze overeenkomst staan de maatregelen die getroffen zijn om uw data te beschermen en regels omtrent aansprakelijkheid. Hier worden eveneens afspraken gemaakt over de duur, beschrijving en doeleinden van de gegevensverwerking. In de GDPR zijn er duidelijke richtlijnen terug te vinden over hoe dergelijke overeenkomsten moeten worden opgesteld.

Doppia Vu helpt u graag met het invullen van dergelijke overeenkomsten. Wanneer u graag juridisch dieper op deze materie ingaat, verwijzen wij u door naar één van onze partners.

Lees GDPR #2: Goede afspraken maken goede vrienden!