Wim Huysser

GDPR #2: Laat de Avenger in je bedrijf naar boven komen om je klanten te verzekeren dat hun data sterk beveiligd is!

GDPR Part 2

In onze vorige blogpost betreft de nakende GDPR-wetgeving benadrukten we het belang van een dataregister alsook het vragen en controleren van de toestemming van uw klanten wanneer u data verzamelt. Het is echter niet voldoende om data op de juiste manier te verzamelen. Deze persoonlijke gegevens moeten voldoen aan enkele voorwaarden om de privacy van uw klanten te garanderen.

Voldoe aan drie voorwaarden

De nieuwe wet werkt met terugwerkende kracht. Niet alleen nieuwe data, maar ook data die u reeds lang bezit, zal aan de nieuwe richtlijnen moeten voldoen.

  • Deze data moeten transparant zijn. Uw klanten hebben het recht te weten welke data verzameld wordt en voor welk doeleinde. Dit gebeurt op een beknopte, duidelijke en ondubbelzinnige manier.
  • Het is van cruciaal belang dat u kan aantonen dat de klant toestemming heeft gegeven voor een bepaald doel waarvoor de data verzameld en gebruikt wordt. Hierbij vermeld u de termijn waarin deze gegevens verzameld blijven. Bovendien hebben klanten het recht vergeten te worden.
  • De persoonlijke gegevens moeten beveiligd en beschermd zijn, dit kan bijvoorbeeld met een SSL-certificaat op uw website.

Doppia Vu helpt u graag met een adequate web security.

Lees GDPR #3: Goede afspraken maken goede vrienden!

Lees GDPR #1: We’d Gladly be your company’s GDPR matchmaker