Blikvangers op uw website

Kijk eens naar de startpagina van uw website.

Wat is het grootste, vetste en lichtste ding dat u ziet? Als het geen zogenaamde ‘Call to Action’ is, doet u iets verkeerd.

Visueel gewicht heeft een impact op uw gebruiker

Bekijk uw startpagina als een collectie van elementen die werden samengegooid. Er zijn teksten, afbeeldingen, iconen en knoppen. Ieder van deze elementen heeft een “visueel gewicht”.

De truc die ervoor zorgt dat uw gebruikers doen wat u wil is om “Call to Action“-elementen te benadrukken op uw pagina’s. We geven ze dus meer visueel gewicht.

Hoe zwaarder het element, hoe belangrijker het zal overkomen bij uw gebruikers en hoe langer ze er op gefocust zullen zijn.

Hoe langer uw bezoeker gefocust blijft op uw Call to Action, hoe hoger de kans dat ze deze zullen gebruiken.

Hoe geef ik een element meer Visueel gewicht?

Er zijn veel verschillende dingen die het visueel gewicht van een element bepalen, maar de basis-factoren zijn kleur, contrast en afmetingen.

Kleur

In de afbeelding hierboven is de achtergrondafbeelding zwart-wit gemaakt. De enige kleur die aanwezig is op deze pagina is de rode blok met de tekst “Download the free eBook”. Wanneer een bezoeker op deze pagina landt, zal hun oog meteen aangetrokken worden door die rode knop.

De rode knop is visueel zwaar.

Wanneer alles belangrijk wordt, is niets nog belangrijk. Een licht kleur zoals rood is uw magische wapen. Gebruik het niet overal op uw startpagina, maar gebruik het ENKEL waar u de aandacht van uw bezoekers wil vasthouden.

Contrast

Contrast is het verschil tussen licht en donker en is waarschijnlijk het belangrijkste aspect van ELK design. Contrast zorgt er immers voor dat mensen dingen gemakkelijker zien.

Het principe is simpel: belangrijke zaken krijgen een hoog contrast. In het bovenstaande voorbeeld ziet u het verschil tussen hoog en laag contrast. Zaken met een te laag contrast zullen uw bezoekers niet aantrekken en dus genegeerd worden. Zorg er dus voor dat belangrijke zaken contrasteren met wat achter hen ligt, maar ook met wat rond hen aanwezig is.

Afmetingen

Hoe groter een element is, hoe zwaarder het zal worden. In bovenstaande afbeelding ziet u welk effect een groter lettertype heeft. Een grotere titel schreeuwt om aandacht en zorgt ervoor dat uw bezoekers deze eerst zullen lezen. Wanneer het lettertype te klein is zal het gaan samensmelten met de inhoud en veelal genegeerd worden door uw gebruikers.

Combineer de grootte van een element met kleur en contrast en u krijgt iets waar uw bezoeker veel aandacht aan zal spenderen. Maak elementen die niet belangrijk zijn niet te groot. Zorg er dus voor dat elk element die veel aandacht opeist van uw gebruiker, de aandacht waardig is.


Tip: Vergunning voor reclame?

Sommige spandoeken mag u zonder vergunning ophangen, andere niet.
Maar wanneer mag het wel? En wanneer niet? We bekijken het even samen.

Publiciteit of uithangbord?

In principe is een uithangbord een bord die betrekking heeft op eigen producten en diensten. Hier kan je dus zelf als zelfstandige of ondernemer tonen wat je aanbiedt aan je klanten.

Publiciteit daarentegen heeft betrekking op andere vormen van reclame. Dus reclame die niets te maken heeft met eigen producten.

Bijvoorbeeld: Als u als computerwinkel een nieuw product wil aanprijzen door een spandoek van 4m² op te hangen, dan is dit vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning. Dit omdat u zelf het product aanbiedt en het dus een uithangbord is. Maar wanneer de supermarkt op de hoek ditzelfde spandoek ophangt, zonder dit product aan te bieden, is dit publiciteit.

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is.

Art. 9 Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de plaatsing van de volgende publiciteitsinrichtingen of uithangborden:

1° de bevestiging aan een vergund gebouw van niet-lichtgevende uithangborden, met een totale oppervlakte van maximaal 4 vierkante meter;

2° publiciteitsinrichtingen, aangebracht op nutsvoorzieningen die behoren tot het openbaar domein, geplaatst in opdracht van een overheid, op voorwaarde dat de reclame maximaal de helft van de oppervlakte of tijd inneemt;

3° publiciteitsinrichtingen die voortvloeien uit wettelijke of reglementaire bepalingen;

4° publiciteitsinrichtingen die alleen informatie van de overheid bevatten of die deel uitmaken van sensibiliseringscampagnes van de overheid;

5° door de overheid beschikbaar gestelde dragers met het oog op socioculturele en politieke affichage;

6° verkiezingspubliciteit voor een verkiezing van het Europees, Federaal of Vlaams Parlement, of voor provincie-, gemeente- of districtsraadsverkiezingen;

7° publiciteitsinrichtingen, aangebracht op een onroerend goed, waarbij wordt bekendgemaakt dat dit goed te koop of te huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan 4 vierkante meter en dat de publiciteitsinrichting ten laatste 14 dagen na de verhuring of verkoping wordt verwijderd. ?