Wat is een merk en wat is een logo?

Heel wat ontwerpers, marketingbedrijven beweren dat ze aan branding doen, maar vaker wel dan niet verwijzen ze naar logo-ontwerp.

Wat is een merk?

“Een merk is iemands buikgevoel over een product, dienst of organisatie.”

Een merk is de optelsom van alle ervaringen, indrukken en kennis die een persoon heeft over uw product, service of organisatie.
Het gaat echt om de waargenomen emotionele en functionele voordelen  tgo. de werkelijke voordelen of kenmerken van uw product of dienst. Een merk is de basis van uw positie in de markt en uw concurrentievoordeel.

Wat is een logo?

Een logo (ook bekend als een merk, handelsmerk, woordmerk, symbool of merkpictogram) is een grafisch en / of typografisch teken dat uw organisatie identificeert.
Logo’s zijn een tastbare manier om de essentie en kenmerken van uw merk tot uitdrukking te brengen. Het is onmogelijk dat een logo alles over uw merk weergeeft of illustreert.

Een logo is een visuele afkorting of de handtekening van de organisatie. Het is een manier om herinneringen, berichten en gegevenspunten in de loop van de tijd te filteren en te ordenen. Op die manier kan een vrij eenvoudig en abstract logo een heel verhaal belichamen.

Wat is belangrijker?

Zowel een sterk merk als een overtuigend logo zijn belangrijk als u uw bedrijf wilt positioneren en de groei ervan wilt stimuleren. Toch is wat mensen uiteindelijk denken en voelen over uw organisatie (uw merk) invloedrijker op later zakelijk succes.

U kunt bijvoorbeeld denken aan een paar bedrijven die zeer herkenbare, misschien zelfs zeer creatieve, logo’s hebben maar voor wie u ook geen respect heeft vanwege uw persoonlijke klantervaring of iets dat u in de media hebt gezien. Evenzo zijn er bedrijven waarmee u zaken doet maar bij welke van hun logo’s u ambivalent bent.

Omdat een logo concreter is, is het de plek waar veel aandacht aan besteed wordt als een bedrijf wil veranderen of evolueren. Maar dat is het paard achter de wagen spannen. Het is niet dat ze geen nieuw logo nodig hebben. De meesten van hen doen dat.
Een logo moet echter het resultaat zijn van een breder brandingproces. Het reflecteert de visie van een organisatie, de waardepropositie en hoe perceptie en ervaringen van klanten overeenkomt of afwijkt van wat het bedrijf intern van zichzelf vindt. Het idee is om deze inzichten te gebruiken om uw producten, services, acties, woorden, afbeeldingen, enz. te verfijnen om meer te worden wat u wilt dat uw klanten over u denken.

Feit is dat een grote meerderheid van bedrijven een logo maken als een tamelijk willekeurige esthetische oefening ziet. Vervolgens proberen ze het later te ondersteunen met betekenis en strategie. Dit wordt meestal niet gezien als een dwingende strategische verandering of nieuwe stem voor het bedrijf. De meesten die een “rebrand” overwegen en vinden dat hun logo verouderd is worden gemotiveerd door grotere kansen voor hun bedrijf.

De werkelijke kracht achter een geweldig logo is niet alleen de creativiteit en het ontwerp van het logo zelf. Het is ook de duidelijkheid, definitie, uniciteit en articulatie van het grotere merk erachter.

 

Bron: gistbrands.net


Wanneer en waar is de vermelding van het ondernemingsnummer verplicht?

Na inschrijving in de KBO ontvang je een uniek ondernemingsnummer. Dit nummer bestaat uit 10 cijfers, en is meteen ook het btw-nummer van jouw zaak.
Dit is het enige nummer dat door administraties of overheden gebruikt mag worden in contacten met de zelfstandige ondernemer. Het is dus even belangrijk als het rijksregisternummer op de identiteitskaart van elke Belg. Logisch dus dat je ondernemingsnummer goed zichtbaar is op zowat alles wat met je zaak te maken heeft:

 • bij alle contacten met de overheid,
 • op akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere uitgaande stukken,
 • op de gebouwen en marktkramen die je voor je beroep gebruikt,
 • op voertuigen die gebruikt worden voor markthandel, door de werkgevers in bouwfirma’s of door schoonmaakbedrijven,
 • op de website van vennootschappen, en op al hun elektronische en niet-elektronische documenten,

Vermelding van het ondernemingsnummer in relatie met de hoedanigheid van de belastingplichtige:

 • Zonder btw-hoedanigheid: de loutere vermelding van het ondernemingsnummer volstaat. vb: 0123.456.789
 • Met btw-hoedanigheid in België: het ondernemingsnummer wordt voorafgegaan door “BTW”. vb: BTW 0123.456.789
 • Met btw-hoedanigheid, ook voor intracommunautaire verrichtingen: het ondernemingsnummer wordt voorafgegaan door “BTW BE”. vb: BTW BE 0123.456.789
  Uitzondering: Ondernemingen onderworpen aan de vrijstellingsregeling van BTW voor kleine ondernemingen mogen de letters BE niet vermelden.

Vennootschappen zijn verplicht om ook het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting RPR na hun ondernemingsnummer te zetten, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Een voorbeeld: RPR Brussel, of RPR Gent.

Onderstaande informatie moet zeker ook nog op de website of facebookpagina van uw onderneming staan:

 • heeft uw onderneming een gedragscode ondertekend (bv. fitness), dan moet u dat vermelden en erbij zetten waar ze te raadplegen,
 • gereglementeerd beroep? Vermeld in dat geval de beroepsvereniging en de beroepstitel, en een verwijzing naar de beroepsregels,
 • als u voor uw handelsactiviteiten een vergunning nodig hebt (bv. immobiliënmakelaar), vermeld dan de gegevens over de bevoegde toezichthoudende autoriteit,
 • alle info moet ook op de facebookpagina van de onderneming staan.

Bron Unizo – Acerta – FOD Economie

 


GDPR #4: Een bedrijf met een plan is er twee waard! Wees voorbereid, oprecht en goed beveiligd!

GDPR-week4-blog

U heeft de afgelopen weken onze blogs betreft de GDPR-wetgeving gevolgd en bijgevolg alles in orde gebracht. Onder het motto ‘Een voorbereid bedrijf is er twee waard’ raden we u ten stelligste deze laatste stap aan.

Maak een dataplan op

Zorg ervoor dat uw bedrijf verschillende procedures in een plan giet voor klanten en medewerkers die:

 • informatie en toegang tot hun persoonsgegevens willen.
 • een verbetering of verwijdering van hun gegevens wensen.
 • bezwaar maken tegen het gebruik voor directe marketingdoeleinden.
 • hun gegevens elektronisch willen overdragen.

Binnen de nieuwe richtlijnen moet u eveneens bepalen hoe u het oplost wanneer het fout loopt met data. U heeft een meldingsplicht bij de privacycommissie waarbij u een datalek binnen 72u moet melden. Wanneer u niet voldoet aan deze meldingsplicht, kan u beboet worden bovenop de boete voor het datalek zelf.

Om tijdens dergelijke situatie het hoofd koel te houden, werkt u op maat van uw bedrijf een plan uit, ook hierbij kan Doppia Vu u helpen.


GDPR #3: Goede afspraken maken goede vrienden! Zorg ervoor dat alle partijen goed beschermd zijn door een verwerkersovereenkomst.

GDPR-week3-blog

De GDPR-wetgeving heeft uiteraard een juridische kant. Om misverstanden of sanctionering te vermijden, zijn duidelijk afspraken nodig.

Sluit overeenkomsten af

Wanneer u samenwerkt met bedrijven zoals Doppia Vu dat toegang hebben tot uw data voor e-mailmarketing, hosting van uw website of het beheer van Google Analytics of Google Adwords, sluit u met dat bedrijf een verwerkingsovereenkomst af. Deze bedrijven zijn namelijk ook verantwoordelijk voor de privacy van uw data en mogen deze zonder toestemming niet voor andere doeleinden gebruiken.

In deze overeenkomst staan de maatregelen die getroffen zijn om uw data te beschermen en regels omtrent aansprakelijkheid. Hier worden eveneens afspraken gemaakt over de duur, beschrijving en doeleinden van de gegevensverwerking. In de GDPR zijn er duidelijke richtlijnen terug te vinden over hoe dergelijke overeenkomsten moeten worden opgesteld.

Doppia Vu helpt u graag met het invullen van dergelijke overeenkomsten. Wanneer u graag juridisch dieper op deze materie ingaat, verwijzen wij u door naar één van onze partners.

Lees GDPR #2: Goede afspraken maken goede vrienden!


GDPR #2: Laat de Avenger in je bedrijf naar boven komen om je klanten te verzekeren dat hun data sterk beveiligd is!

GDPR Part 2

In onze vorige blogpost betreft de nakende GDPR-wetgeving benadrukten we het belang van een dataregister alsook het vragen en controleren van de toestemming van uw klanten wanneer u data verzamelt. Het is echter niet voldoende om data op de juiste manier te verzamelen. Deze persoonlijke gegevens moeten voldoen aan enkele voorwaarden om de privacy van uw klanten te garanderen.

Voldoe aan drie voorwaarden

De nieuwe wet werkt met terugwerkende kracht. Niet alleen nieuwe data, maar ook data die u reeds lang bezit, zal aan de nieuwe richtlijnen moeten voldoen.

 • Deze data moeten transparant zijn. Uw klanten hebben het recht te weten welke data verzameld wordt en voor welk doeleinde. Dit gebeurt op een beknopte, duidelijke en ondubbelzinnige manier.
 • Het is van cruciaal belang dat u kan aantonen dat de klant toestemming heeft gegeven voor een bepaald doel waarvoor de data verzameld en gebruikt wordt. Hierbij vermeld u de termijn waarin deze gegevens verzameld blijven. Bovendien hebben klanten het recht vergeten te worden.
 • De persoonlijke gegevens moeten beveiligd en beschermd zijn, dit kan bijvoorbeeld met een SSL-certificaat op uw website.

Doppia Vu helpt u graag met een adequate web security.

Lees GDPR #3: Goede afspraken maken goede vrienden!

Lees GDPR #1: We’d Gladly be your company’s GDPR matchmaker


GDPR #1: We’d gladly be your company’s GDPR-matchmaker!

GDPR Part 1

Het is bijna zover: de GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation) treedt op 25 mei 2018 in werking. De huidige privacywetgeving wordt strenger wanneer het aankomt op het verzamelen en opslaan van data.

De overheid wil hiermee de privacy van de consument beter beschermen. Indien een bedrijf zich niet aan de nieuwe richtlijnen houdt, volgen boetes die kunnen oplopen tot 4% van uw globale omzet. Doppia Vu helpt u graag uw bedrijf GDPR-proof te maken.

Maak een dataregister op

 • Waar worden persoonsgegevens verzameld binnen uw bedrijf?
 • Hoe bewaart u gegevens van uw medewerkers?
 • Gebruikt u een CRM-systeem?
 • Benadert u (potentiële) klanten via sociale media of Google?

Breng al deze gegevens in kaart. Hierbij lijst u alle persoonlijke data op: namen, mailadressen, locaties, IP-adressen, device-ID’s, enz.

Vraag en controleer de toestemming

Heeft u vandaag bij het verzamelen van uw data op de juiste manier de toestemming gekregen van uw klanten en medewerkers?

Voor alle persoonsgegevens heb je specifiek toestemming nodig van de klant waarbij het duidelijk is waarvoor de data zal dienen. Standaard aangevinkte hokjes zijn hierbij definitief verleden tijd.

Enkele concrete voorbeelden:

 • Je mailadres wordt gebruikt voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
 • Je geboortedatum wordt gebruikt voor een verjaardagmail.

Denk ook na over hoe u uw klanten en bezoekers toestemming kan laten geven zonder irritante cookies.

Doppia Vu helpt u graag bij de analyse van uw databases en met een klantvriendelijk plan om de data te genereren die u wenst zonder dat uw klant aan gebruiksgemak moet inboeten.

Lees GDPR #2: Laat de Avenger in je bedrijf naar boven komen om je klanten te verzekeren dat hun data sterk beveiligd is!


Waarom een SSL-certificaat belangrijk is om uw website te beveiligen.

SSL staat letterlijk voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een webserver en een internet browser waardoor de verzonden gegevens beveiligd worden (bv. via een webformulier).

De grootste webbrowsers moedigen websites al enige tijd aan om gebruik te maken van een SSL-certificaat, zo toont Google Chrome al even een bescheiden waarschuwing wanneer er nog geen gebruik wordt gemaakt van https. Maar vanaf juli zal je er niet meer naast kunnen kijken door de toevoeging van de tekst “Not secure” in de adresbalk. Dit kan potentiële bezoekers afschrikken.

Geen-https-waarschuwing

Waarom dit ook voor uw website van belang is.

Door een SSL-certificaat verschijnt er een groen slotje in de adresbalk. Maar zijn er naast het vertrouwen dat je zo bij uw (toekomstige) klant wekt nog andere voordelen? We sommen de belangrijkste op:

1. Websites die een geldig SSL-certificaat hebben, krijgen een betere score in de Google zoekresultaten. Websites zonder SSL krijgen een penalty. Uw concurrent een stap voor zijn is hier de boodschap.

2. Door het SSL-certificaat kan uw website bij onze hosting gebruik maken van het vernieuwde http/2 protocol. Concreet wil dit zeggen dat uw website potentieel een stuk sneller kan inladen. Dit zorgt voor een betere user experience.

3. Gegevens die verstuurd worden via het contactformulier worden geëncrypteerd. Op deze manier is het moeilijker voor hackers om deze te onderscheppen. Uw website en de gegevens zijn dus beter beveiligd.

Doppia Vu verzorgt voor u het volledige SSL-verhaal.

Vroeger was een SSL-certificaat enkel voor de grote webshops of financiële instellingen. Binnenkort is het de standaard bij iedere website. Wilt u uw website uitrusten met een SSL-certificaat of heeft u na het lezen van deze blogpost nog bijkomende vragen? Doppia Vu staat voor u klaar.

Neem contact met ons op via het contactformulier, stuur een e-mail of bel ons op +32 50 71 14 87. We helpen u graag verder.


5 takeaways van WordCamp Antwerp 2018

WordCamp Antwerp 2018

WordCamp Antwerp is een tweedaagse samenkomst rond, u kan het misschien zelf al raden, WordPress. In 2017 sloegen ze even een jaar over, maar na de succesvolle editie van 2016 kwam er dit jaar gelukkig terug een vervolg. Wij waren alvast terug van de partij!

Het was voor ons alweer een leerrijke dag. Zowel nieuwe WordPress gebruikers, alsook voor developers met al een stevig aantal jaren aan ervaring binnen WordPress konden hun hart ophalen.

Hieronder enkele key takeaways die wij noteerden van WordCamp Antwerp 2018.

Modular development voor makkelijk onderhoud.

Ook in WordPress is het mogelijk om de techniek van modulair programmeren toe te passen. Dit is niet enkele een betere manier van werken, het zorgt ervoor dat uw website na oplevering onderhoudsvriendelijk is. Op deze manier besparen we tijd én geld.

Debugging WordPress

Voor een beginnende WordPress developer kan het debuggen van het gevreesde ‘blank screen’ intimiderend zijn. Brecht Ryckaert van Combell gaf ons enkele technieken mee. Zo kan het gebruiken van de WP-CLI een grote hulp zijn bij een potentieële hacking. Hij wist ons te vertellen dat het gebruiken van het ‘wp checksum all’ een efficiënte manier is om na te gaan of er geen WordPress bestanden zijn gewijzigd, toegevoegd of verwijderd.

WordPress onderhoud

Ook voor het onderhouden van een WordPress website kan de WP-CLI een efficiënte tool zijn. We denken spontaan aan “wp plugin update –all” om in 1 command alle plugins van uw website te updaten.

Coding standards in WordPress

Thorsten Frommen van Human Made is ook een oude rot in het vak. Hij had het vooral over PHP CodeSniffer om automatisch fouten te detecteren in de PHP code.

SEO of a multilingual website

Je hebt al jaren een website voor de Belgische markt, maar wil nu ook je producten aanbieden in Nederland. Makkelijk toch? Zowel in België als Nederland spreken we Nederlands, dus je denkt niets te moeten doen. Fout! Het is best toch eens na te denken over de cultuurverschillen tussen de Belgen en Nederlands. Zo eten we in België frieten, maar in Nederland patat. Het is dus verstandig om hier toch even bij stil te staan.

Kortom, het was een dag volgepakt met inspiratie en concrete tips, top-sprekers en voldoende relevante topics. Wat mij betreft: op naar WordCamp Antwerp 2019!


Primeur op de beurs in Nürnberg voor Didak

Didak op de beurs in Nürnberg
Bekijk ook de making-of Didak timelapse

Nieuw parcours voor Didak

Didak kreeg een volledige make over en werd naast het gamma kites (Didakites) uitgebreid met 2 nieuwe productlijnen. Voortaan groepeert het Didak gamma het bestaande label Didak Kites samen met Didak Play en Didak Pool. Het nieuwe packaging design gooit hoge ogen op de beurs in Nürnberg (foto) waar de spits werd afgebeten en het redesign in primeur wordt voorgesteld. Bekijk zeker ook de timelapse van ons werk voor Didak.

Didak logos

Nieuw packaging concept

Aangezien de vlag de lading niet meer dekte, gingen we over op een complete rebranding van het merk Didak. Dit vroeg tegelijk om een nieuwe aanpak voor de verpakking.
De probleemstelling van de verpakking was:

 • Visueel consistent

  De drie productlijnen moeten dezelfde look & feel hebben en toch voldoende onderscheidend zijn.
 • Focus op product

  In de vorige verpakking was het een heuse zoektocht om het product te herkennen. Dit moest nu anders.

Door het logo een prominente plaats te geven, leggen we de nadruk op het merk. Drie kleurcodes werden in het leven geroepen, oranje (kites), turquoise (pool) en groen (play). In combinatie met het unieke patroon zorgt dit voor een speelse, maar toch heel herkenbare stijl. Zonder veel andere franjes geven we het product de ruimte die het verdient, waardoor een potentiële koper zich makkelijk kan oriënteren binnen het productgamma.

Didak Play

Didak Pool is de eerste nieuwe productlijn onder Didak. Het betreft de zgn. inflatables of opblaasbaar speelgoed voor in het zwembad. Denk je daarbij aan de klassieke krokodil of dolfijn? Fout, want Didak Pool is net dat tikkeltje origineler. Denk aan een donut, een pizza, flamingo, smartphone, ananas, gin & tonic, teenslipper… Hippe gadgets for lots of waterfun! De verpakking ligt in dezelfde lijn van de kites, met een nieuwe kleurcode en een nieuw patroon om het onderscheid te benadrukken.

didak pool

Didak Play, de tweede nieuwe productlijn onder Didak, groepeert allerlei speelgoed voor buitenactiviteiten. Opvouwbare badmintonsets, voetbalgoals, schoppen om zandkastelen te bouwen,… Didak heeft het allemaal. Bekijk zeker ook de timelapse van ons werk voor Didak.

didak play

Wie is Didak?

Het oorspronkelijke merk Didak werd recent overgenomen door Beeusaert-Braet uit Knokke-Heist. Zij zijn sinds geruime tijd verdeler van een groot assortiment speelgoed op de Belgische markt.

Ook hun eigen label Varoni vind zijn weg binnen de Benelux. Na de acquisitie van Didakites in 2016 verwerft Beeusaert-Braet daarmee de status van wereldwijde speler in de speelgoedsector met distributie in 35 verschillende landen.


Opvallende social media-trends voor 2018

blog-2017-11-social-media-trends-small

Het jaar is nog niet ten einde en de eerste lijstjes duiken alweer op. De komende weken en maanden zal je er niet naast kunnen kijken. Uit dit lijstje haalden we alvast de meest opvallende trends op social media vlak.

Social media worden volwassen en het gaat zeker niet langer over kwantiteit en interactie (likes, shares, comments, …) maar meer en meer over kwaliteit en conversie. Het feit dat social media al lang niet meer gratis zijn en het komende jaar nog meer zullen evolueren naar echte productiebedrijven zal deze trend nog versterken. Targetten en planmatig te werk gaan is hier dus zeker de boodschap.

Ik wil de grootste zijn

Het zal je niet verwonderen dat Facebook het grootste stuk van de social media taart, met onder meer dochters WhatsApp en Instagram, inneemt. En hun toekomstplannen liegen er niet om… een stevige positie die ze absoluut wensen te behouden.

Denk ‘mobiel’ en denk ‘creatief’. Twee belangrijke sleutels om je publiek te bereiken en er uit te springen. Zo niet verdwijn je in de massa aan prikkels.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden

Video en augmented reality breken helemaal door en zijn nu reeds populair op Snapchat en Instagram, twee typische jongeren kanalen. Wat ons betreft een vette kluif waar heel wat ondernemingen zullen (willen) op inzetten… en misschien ook hun tanden op stuk zullen bijten gezien de snelheid waarmee alles evolueert en de niet te ontkennen generatiekloof.

Samenvattend kunnen we stellen dat social media meer en meer behandeld kunnen worden als de overige volwassen mediakanalen in je marketingactieplan met aandacht voor meetbare resultaten als bereik, frequentie en conversie.

Het volledige artikel kan je lezen op Frankwatching.